تاریخ در قرآن (2) اهداف تاریخ در قرآن
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه سلام/ شماره سوم و چهارم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی