خطای روشی شرق شناسان در مطالعات قرآنی از دیدگاه امام خمینی ره
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره)قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی