واقع نمایی قرآن در گزاره های تاریخی
51 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسی - زمستان 85
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی