نقد دیدگاه شرق شناسان درباره گزاره های تاریخی قرآن
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی تشیع و خاور شناسان/1387/قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی