آموزش ترجمه و مفاهم قرآن با رویکرد به علوم انسانی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب برخی از آیات قرآن کریم را که با علوم انسانی مرتبط است، به بحث گذاشته است. مخاطب اصل کتاب دانشجویان بویژه دانشجویان علوم انسانی می‌باشند.